Privatlivspolitik for NCG Importer Finance A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan NCG Importer Finance A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger, og er udstedt på vegne af alle selskaber i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: Nic. Christiansen Gruppen CVR Oversigt

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

NCG Importer Finance A/S
CVR-nr.: 16316083
Esbjergvej 101
6000 Kolding

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

Placering af nødvendige cookies

Når du besøger vores digitale platforme, dvs. en af vores hjemmesider, en af vores apps eller en af vores profiler på sociale medier, vil din browser eller app af tekniske årsager placere nødvendige cookies og overføre oplysninger til os.

De personoplysninger som behandles er: siden der tilgås, cookienavn og -placering, dato og tidspunkt, størrelse på cookie, om der er adgang til cookien, browseroplysninger, IP-adresse.

Vores legitime interesse i at behandle nødvendige cookies, går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan levere, drive og forbedre vores digitale platforme, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Placering af cookies, som ikke kategoriseres som nødvendige

Når du besøger vores digitale platforme, dvs. en af vores hjemmesider eller en af vores apps, behandler vi cookies og pixels placeret på din enhed i forbindelse med forskellige kategorier af formål (funktionelle, statistiske, markedsføring). Du kan læse mere om cookies og formålene i vores cookiepolitik.

De personoplysninger som behandles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a), er: data vedrørende brugeradfærd.

Kontakt til os via onlineformularer

Personoplysninger afgivet via onlineformularer benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. prøvekørsel af en bil, bestilling af brochurer, henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg, bestilling af specifikke tilbud samt andre services.
Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke til markedsføring, behandles dine personoplysninger desuden, som beskrevet nedenfor.

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), køretøjsoplysninger, præferencer.

Markedsføring

Når du giver samtykke til markedsføring, anvendes dine personoplysninger til markedsføringsmæssig kommunikation i form af direkte beskeder, fx via e-mail eller sms, telefonopkald eller lignende.

De personoplysninger som behandles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), præferencer.

Tilpasset markedsføring

Vores markedsføring, fx i nyhedsbreve, på vores hjemmeside, i vores apps og på sociale medier, tilpasses ud fra vores relation til dig og den viden vi har indsamlet om dig via personalisering.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer, adresse), fødselsdato, køn, præferencer, køretøjsoplysninger, cookies, brugeradfærd, ip-adresse, geografisk placering, oplysninger fra vores kundedatabaser, oplysninger fra sociale medier, oplysninger om køb og butiksbesøg, oplysninger om vores kommunikation med dig.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), hvor vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvor vi som led i den tilpassede markedsføring deler dine personoplysninger med sociale medier, vil vi fra tid til anden være fælles dataansvarlig med udbydere af de sociale medier, f.eks. ved gennemførelse af konkurrencer eller for at vise personligt tilpasset markedsføring. I sådanne tilfælde indgår vi en aftale om fælles dataansvar med de pågældende udbydere af sociale medier. Du kan se herunder hvilke sociale medier vi har indgået aftale med og hvor du kan læse aftalen.

Meta Platforms (Facebook & Instagram): https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
Google: https://business.safety.google/controllerterms/.

I de tilfælde hvor vi optræder som fælles dataansvarlig, gælder alle rettigheder beskrevet i denne privatlivspolitik fuldt ud.

Markedsføring per brev

Personoplysninger anvendes til at sende markedsføring per brev målrettet til dig. Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os. 

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, adresse), køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger.

Vores legitime interesse i at sende dig markedsføring per brev, går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan kommunikere med dig, hvis du ikke har givet aktivt samtykke til markedsføring, jf. GDPR art. 6(1)(f). Udsendelse af markedsføring per brev sker ikke til kunder som har tilmeldt sig Robinsonlisten.

Billeder i forbindelse med events

Når du deltager i vores events, vil vi tage stemningsbilleder til brug for markedsføring på egen hjemmeside og sociale medier. I forbindelse med invitation til vores events, vil du altid blive informeret om, at der vil blive taget billeder. Vi tager ikke portrætbilleder og vi er opmærksomme på ikke at udstille gæster som er portrætteret. Ønsker du ikke at fremgå på billederne, bedes du rette henvendelse til eventmanageren på dagen.

De personoplysninger som behandles er: billede.

Vores legitime interesse i at tage billeder til events går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan markedsføre vores events og lancering af nye biler, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Konkurrencer

Når du deltager i en af vores konkurrencer, og vi evt. skal kontakte dig som vinder, behandler vi dine personoplysninger. Afhængigt af konkurrencebetingelserne, offentliggør vi dit navn, hvis du har vundet konkurrencen.

De personoplysninger som behandles på baggrund af de aftalte konkurrencevilkår, jf. GDPR, art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), svar afgivet i konkurrence.

Kundeundersøgelser

For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, samt øge vores viden om dine behov behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af tilfredshedsundersøgelser og andre former for kundeundersøgelser.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail), køretøjsoplysninger, oplysninger om køb og butiksbesøg, brugeradfærd fra digitale platforme, oplysninger fra sociale medier, historik over din kommunikation med os, oplysninger afgivet i undersøgelsen. 

Vores legitime interesse i at kontakte dig i forbindelse med kundeundersøgelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan optimere din kundeoplevelse. jf. GDPR art. 6(1)(f).

Kreditvurdering og CPR-validering

For at sikre os mod svindel og reducere risikoen for økonomisk taber er der krav om kreditvurdering og CPR-validering forud for indgåelse af leasingaftaler, hvor kreditvurderingen foretages automatisk ved opslag i et debitorregister ud fra de oplysninger, som du indtaster eller oplyser. Er du registeret som dårlig betaler i RKI-registret kan bestillingsflowet ikke gennemføres automatisk. Vi kan i så fald kontaktes telefonisk, for en manuel behandling.

De personoplysninger som behandles med henblik på entydigt at kunne identificere dig ved kontrol i RKI-registret, jf. GDPR art. 6(1)(b) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, er: CPR-nummer, oplysning om eventuel registrering som dårlig betaler.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b).

Levering og betaling af vores ydelser

For at kunne levere de bestilte produkter og ydelser behandler vi oplysninger om dig. Dette sker som eksempel i forbindelse med indgåelse af kontrakt, indregistrering af køretøj, tegning af forsikring, klargøring, transport, aktivering af garanti, opkrævning af betaling, regnskab og bogføring mv.

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mailadresse), CPR-nummer, ordrenummer, køretøjsoplysninger.

Kundekartoteker

For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig. 

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer, adresse), køretøjsoplysninger, sagshistorik.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b).

Jobansøgning og rekruttering

Når du ansøger om job eller bliver del af et rekrutteringsforløb behandles dine personoplysninger som beskrevet i Nic. Christiansen Gruppens privatlivspolitik.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Koncernforbundne selskaber

Selskaber indenfor Nic. Christiansen Gruppen har en legitim interesse i at kunne få adgang til dine oplysninger for at kunne tilbyde dig tjenester på vores eller deres vegne, og hvor videregivelsen går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, jf. GDPR art. 6(1)(f). De har brug for dine personoplysninger, så vi eller de kan udføre de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, herunder eksempelvis at:

 • levere produkter og tjenester, som du har bedt om;
 • komme i kontakt med dig vedrørende dine besøg eller transaktioner;
 • markedsføre sig overfor dig på sociale medier og på andre digitale platforme;
 • intern research, analyse og rapportering; og
 • identificere, vurdere og stoppe aktiviteter, der muligvis overtræder vores politikker eller overtræder loven.

Andre modtagere

I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere:

 • Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).
 • Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner).
 • Offentlige myndigheder. 
 • Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger. 

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for EØS eller lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.  

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS: 

 • Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering. 
 • Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være: 

 • Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt. 
 • Leasing og finansieringsselskaber hvor formålet er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 
 • Kreditvurderingsbureau hvor formålet er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 
 • Forsikringsselskaber, leasingselskaber og øvrige samarbejdspartnere hvor formålet er, at vi kan foretage forskellige opgaver herunder fx. udbedre skader, foretage service eller reparationer på køretøjer samt opfyldelse af kontrakt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling er afsluttet, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retslige krav til sletning eller opbevaring.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Automatiske individuelle afgørelser

Hvis du bruger vores webshop, vil vi anvende automatiske individuelle afgørelser for kreditvurdering forud for indgåelse af leasingaftaler. Kreditvurderingen foretages automatisk ved opslag i et debitorregister ud fra de oplysninger, som du indtaster, og undersøger alene om du står registreret som dårlig betaler. Er du registreret som dårlig betaler i RKI-registret kan bestillingsflowet ikke gennemføres automatisk. Vi kan i så fald kontaktes telefonisk, for en manuel behandling.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 06.02.2024.